İstanbul’da, Türk-Alman Üniversitesi kurulmasını öngören kanun tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu.